Każdy pracodawca zastanawia się nad tym, w jaki sposób efektywnie motywować do pracy swoich pracowników ponosząc przy tym jak najmniejsze koszty. Motywować pracowników można materialnie, oferując im wysokie premie za określone efekty albo za zrealizowane cele sprzedażowe. To oczywiście najbardziej przemawia do wyobraźni pracowników ponieważ każdą pracę wykonuje się dla pieniędzy i jest to najważniejszy czynnik wpływający na określone podejście do pracy. Kiedy jednak pracownicy otrzymują sprawiedliwe i uczciwe wynagrodzenie a mimo to w ich pracę wkrada się monotonia możemy ich wówczas zmotywować do pracy w sposób niematerialny.

Najlepszym motywatorem zachęcającym ludzi do wzmożonego wysiłku jest oczywiście atmosfera panująca w miejscu pracy. Jeśli jest ona przyjazna i życzliwa i ogólnie można ją nazwać bardzo dobrą to na pewno pozytywnie wpływa na każdego pracownika. Pozytywna atmosfera i praca w zgranym zespole powoduje, że ludzie z chęcią wstają rano i przychodzą do miejsca wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Jednakże stworzenie zespołu, w którym każdy będzie czuł się znakomicie to nie lada wyzwanie. Wymaga ono szerokiej wiedzy z zakresu kultury zarządzania oraz zasobów ludzkich.

Jest jednak wiele innych sposobów na motywowanie pracowników, które nie wiążą sią z wręczaniem bezpośrednio gratyfikacji finansowych. Chociaż oczywiście wiążą się one z kosztami dla pracodawcy. Ale ze względu na różnice w rozliczeniu podatkowym bardziej opłaci się wysłać pracownika na siłownie czy basen aniżeli dać mu dodatkowe wynagrodzenie, nawet jeśli to tylko finansowa nagroda. Można też zorganizować wielką imprezę integracyjną dla pracowników, której całkowity koszt doliczymy do kosztów naszej działalności. Taka impreza to świetna okazja to podniesienia morale pracowników a także do polepszenia atmosfery w zespole pracowników. Wielu szefów decyduje się na taką formę wynagrodzenia pracowników, ale na takie decyzje mają też wpływ właśnie wyżej wspomniane kwestie podatkowo – księgowe.

Dla pracodawców, którzy chcieliby zadbać o swojego pracownika zarówno pod względem mentalnym jak i zdrowotnym, możemy polecić wykupienie dla pracowników prywatnego ubezpieczenia medycznego. Takowym można objąć pracownika, ale można również objąć całą jego rodzinę. Jest to może i trochę kosztowne motywowanie pracowników, ale wszystkie większe polskie firmy już dawno temu zrozumiały, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Taki pakiet utrudnia też pracownikowi chorowanie , ponieważ w każdej chwili ma pod ręką wybranego lekarza.

Niewątpliwie każdy biznes i każde przedsiębiorstwo opiera się głównie na zasobach ludzkich. Dlatego tak ważne jest, aby wykorzystanie tych zasobów było zoptymalizowane do możliwie najwyższego poziomu. Dlatego ważne jest to, żeby prawidłowo motywować pracowników osiągając ich maksymalne zaangażowanie w wykonywanie swoich zadań. Wszelkie sposoby na zmotywowanie pracownika są dozwolone, o ile oczywiście według zasady kija i marchewki są one marchewką a nie tym pierwszym. Ale tylko i wyłącznie od mądrości szefów zależy to w jaki sposób wykorzystają oni potencjał swoich pracowników.