Własna działalność gospodarcza wiąże się z plusami i minusami. Przedsiębiorcy podkreślają niezależność oraz zarządzanie własnym czasem jako pozytywne strony, jednak i negatywnych nie brakuje. Pomimo satysfakcji zawodowej, przed założeniem firmy warto rozeznać się w tematyce negatywnych stron własnego biznesu. Pozwoli to w przyszłości uniknąć rozczarowań i odpowiednio się przygotować.

Pierwszym problemem, na który wskazują przedsiębiorcy są podatki nakładane na właścicieli firm. Są one jednymi z najwyższych w całej Europie i skutecznie mogą zniechęcić do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy podkreślają, że opłacenie wszystkich podatków i składek nie tylko zajmuje wiele czasu, ale i nerwów. Niestety, jest to element, którego nie da się ominąć. W obliczaniu podatków oraz ich terminowych opłacaniu pomoże doświadczona księgowa. Jej pomoc może okazać się bezcenna! Warto również na bieżąco śledzić zmiany zachodzące w prawie dotyczącym przedsiębiorców. Problemem może okazać się również biurokracja – przekonali się o tym przedsiębiorcy importujący lub eksportujący jakiekolwiek towary.

Własna działalność gospodarcza, przynajmniej na początku, oznacza inwestowanie z własnej kieszeni. Oczywiście, warto zwrócić się do wszelkich urzędów i uczestniczyć w konkursach dla firm, jednak wielokrotnie sami musimy opłacać pierwsze miesiące funkcjonowania firmy. W przypadku braku dochodów sytuacja ta może okazać się bardzo problematyczna. Często kredyty brane są pod zastaw domów – co stanowi dodatkowe obciążenie psychiczne dla właściciela firmy.

Jednym z najczęściej wymienianych problemów jest brak wykwalifikowanych pracowników. W czasach, kiedy nawet młodym ciężko jest znaleźć pracę, jest to sytuacja kuriozalna. Przedsiębiorcy bronią jednak swojego zdania: ciężko o pracownika wykwalifikowanego, który posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę. Pomimo ogłoszeń w portalach z pracą jak również w urzędzie pracy, ciężko o osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Wiele osób decyduje się na układ z nowym pracownikiem – podpisana umowa o pracę obejmuje również odpowiednie szkolenia – jednak jest ona zawierana na czas nieokreślony. Co dziwne – niewiele osób korzysta z tej możliwości. Również zatrudnieni już pracownicy mogą okazać się problematyczni – pracodawcy wymieniają takie sytuacje jak notoryczne spóźnienia do pracy, niewykonywanie poleceń, brak zaangażowania Pracownicy odznaczają się również brakiem kultury osobistej i brakiem szacunku do przełożonych.

Często jako dodatkowy problem podczas prowadzenia własnej firmy wymieniany jest stres. Przedsiębiorcy, szczególnie ci współpracujący z wieloma innymi firmami, dostawcami, kierowcami, narażeni są na duże obciążenia psychiczne oraz zdrowotne. Taka sytuacja w najlepszym przypadku może zakończyć się pogorszeniem stanu zdrowia i koniecznością wykonania niezbędnych badań.

Wadą jest również brak czasu dla bliskich – wielokrotnie zdarza się, że praca pochłania do tego stopnia, że stanowi ona główny temat rozmów przy rodzinnym stole. Taka sytuacja może prowadzić do rozpadu więzi rodzinnych.