Radca prawny to zawód, który daje szerokie kompetencje prawnicze i zezwala na świadczenie pomocy prawnej zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym, które nie prowadzą swojej działalności. Zakres dziedzin prawa, którymi może trudnić się radca prawny jest bardzo szeroki i zbliża tę profesję do popularnego zawodu adwokata. Na czym więc polega różnica między tymi określeniami? Czy są to synonimy, czy odrębne terminy? Sprawdźmy w jaki sposób działa i jakie są usługi radcy prawnego.

Radca prawny dziś
Na wstępie, wypada przypomnieć, że zawód radcy prawnego znacznie się zmieniał na przestrzeni lat. Dzisiejszy status profesja zawdzięcza przede wszystkim nowelizacji ustawy z roku 2013. Od tego momentu, radca prawny może świadczyć obsługę prawną również prywatnych osób, a nie jedynie podmiotów gospodarczych jak miało to miejsce przed wejściem nowelizacji. Od tamtej pory, może także prowadzić sprawy z zakresu karnego i karnoskarbowego, co daje kompetencje podobne adwokatowi. Gdzie zatem tkwi różnica?

Kompetencje radcy prawnego
Usługi radcy prawnego przewidują kompleksową pomoc prawną, zarówno w kwestii doradztwa, jak i procesów związanych z wykonywaniem niektórych czynności. Radca prawny oferuje konsultacje i porady dotyczące rozwiązań prawnych, zajmuje się przygotowywanie i opracowywaniem aktów prawnych m.in. takich jak umowy, porozumienia, propozycje ugód, wezwania itp., wykonuje opinie prawne i ekspertyzy, reprezentuje swojego klienta przed sądami i urzędami oraz kontrahentami, np. podczas negocjacji warunków spłaty zadłużenia itp. Kompetencje radcy prawnego są zatem zbliżone do zadań, jakie ciążą nad adwokatem. Gdzie zatem leży różnica?

Radca prawny, a adwokat
Choć kompetencje obydwu profesji są zbliżone, to nie są to tożsame zawody. Główna różnica polega na statusie profesji oraz aktach, które warunkują jej wykonywanie. Status adwokata uzyskuje się na podstawie ustawy o adwokaturze, natomiast rady prawnego o radcach prawnych. Sposób wykonywania zawodu sankcjonują zatem dwie oddzielne ustawy. Zupełnie inaczej wygląda także forma pełnienia pracy. Adwokat wpisany jest w obręb zawodów wolnych, jako profesja zaufania publicznego. Zgodnie z tym aspektem, adwokat może wykonywać jedynie swoją pracę na zasadzie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W przypadku radcy prawnego istnieje większa swoboda. Może on bowiem być zatrudniony na etacie, na podstawie umowy o pracę. Korzystanie z usług adwokata wiąże się zatem jedynie z koniecznością zawarcia umowy cywilnoprawnej. To, co z kolei łączy profesję adwokata i radcy prawnego to konieczność dochowania tajemnicy zawodowej, która gwarantuje klientowi zachowanie poufności w przypadku pewnych np. wstydliwych faktów z jego życia. Wykonawcy obydwu zawodów muszą także posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Coraz głośniej mówi się o tym, że różnica między radcą prawnym, a adwokatem jest iluzoryczna, a dla klienta sprowadza się praktycznie do możliwego sposobu nawiązania współpracy, co skłania do myślenia o połączeniu tych dwóch profesji w jedną, jak to ma miejsce w większości krajów Europy.

Za cenne wskazówki dziękujemy kancelariamarczak.pl.