1431598_76841211Każdy, kto zatrudnia, choć jednego pracownika, chciałby aby jego praca była jak najbardziej efektywna, aby pracownik wykonywał zadania możliwie najszybciej, efektywnie i dobrze. Również czas pracy przeznaczony na wykonywanie zadań powinien być możliwie najdłuższy. Okazuje się jednak, że na efektywność pracy każdego wpływa również czas przeznaczony w ciągu dnia pracy na wypoczynek. Bardzo ważna jest tzw. higiena pracy, czyli czas w ciągu dnia pracy przeznaczony na coś zupełnie z pracą niezwiązanego. Z Kodeksu pracy wynika, że pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin przysługuje przerwa co najmniej 15 minutowa, której czas wliczany jest do czasu pracy. Pracodawcy jednak coraz częściej doceniają wpływ odpoczynku na efektywność pracy pracowników i wydłużają im czas na regenerację w ciągu dnia pracy. Pracodawca może wydłużyć czas przerwy np. do 60 minut, ale pracownik będzie musiał zostać w pracy o ten czas dłużej. Mimo tego, że pracownik w takiej sytuacji musiałby zostać w pracy dłużej o 45 minut ( 15 minut przysługuje mu ustawowo, pozostałe 45 minut powinien zostać), to taka sytuacja jest korzystna zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Pracownik w ciągu dnia pracy może przez godzinę robić coś innego, relaksującego go, może załatwić swoje sprawy niezwiązane z pracą. Pracodawca natomiast zyskuje zapał pracownika do pracy, bo ten najprawdopodobniej nie będzie znużony pracą tak bardzo jak by to było gdyby nieustannie wykonywał swoje zadania. Wypoczynek ma bardzo duże znaczenie dla koncentracji umysłu, nie pozwala popaść w znużenie powodujące, że efektywność pracy diametralnie spada. Pracodawcy też coraz częściej dbają o kondycje swoich pracowników, dając im możliwość skorzystania z grupowych karnetów do klubów sportowych, na baseny, korty tenisowe itp. Trend na aktywny wypoczynek pracowników, organizowany przez pracodawców przyszedł do nas z zachodu, gdzie normą są dość długie przerwy w ciągu dnia. Na zachodzie przerwy takie pracownik poświęca na lunch, albo wizytę np. w fitness clubie albo na masażu. Takie przerwy trwają nawet do 2 godzin. Pracownicy w tych krajach korzystają z przerw w ciągu pracy, nawet mimo tego, że muszą zostać w pracy o ten czas dłużej. Pozwala to pracownikom odpocząć od stresu w pracy, złapać dystans do niektórych problemów, jakim stawiają czoła codziennie i wrócić do pracy z nową energią i zapałem do pracy. Przerwy w ciągu dnia są powszechnie stosowane również w krajach, gdzie pogoda utrudnia funkcjonowanie w godzinach południowych. Ma to wielkie znaczenie dla efektywności pracy, ponieważ zmęczony pracownik nie przynosi pracodawcy zbyt wielu zysków. Również przerwy między dniami pracy są bardzo ważne. Czas na odpoczynek również regulowany jest przez Kodeks pracy. Coraz częściej pracodawcy decydują się też na wprowadzanie zadaniowego czasu pracy, gdzie pracownik rozliczany jest nie za czas spędzony na stanowisku pracy, ale za efekty. Oczywiście nie na każdym stanowisku można taki sposób pracy zastosować, ale niezależnie od stanowiska, odpoczynek w pracy jest bardzo ważny.