Decyzja o założeniu własnej firmy zazwyczaj spowodowana jest wypaleniem zawodowym na dotychczasowym stanowisku, również chęcią zmiany pracy. Osoby zakładające własne firmy wymieniają również inny argument: brak porozumienia z dotychczasowym pracodawcą oraz chęć sprawdzenia własnych sił.

Kwestia finansowania własnego biznesu jest chyba najczęściej poruszaną na spotkaniach w gronie wspólników. Już podczas otwierania firmy pojawia się pytanie o kapitał. Wiele osób posiada nagromadzone środki, które pragnie przeznaczyć właśnie na rozruch swojego biznesu. Warto jednak również przemyśleć inne opcje, które pozwolą na skuteczne sfinansowanie niezbędnych narzędzi lub też na opłacenie procesu produkcyjnego oraz np. pracowników przez pierwsze miesiące.

Pierwszym miejscem, do którego należy się udać to Urząd Pracy. Bezrobotni, którzy są zarejestrowani, mogą liczyć na wsparcie finansowe jako rodzaj aktywizacji zawodowej. Kwoty są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od skali pomysłu oraz sposobu jego prezentacji. Osoba składająca wniosek o dofinansowanie powinna posiadać komplet wypełnianych dokumentów, konkretny biznes plan.

Również Urzędy Miasta wspierają przedsiębiorców. Co roku konkretna pula pieniędzy przeznaczana jest na wspieranie młodych firm. Informacje na temat takich programów powinny znajdować się na stronach internetowych urzędu miasta czy gminy konkretnego rejonu. Informacja o konkursach jest również podawana na sesjach rady miasta.

Kolejnym sposobem na zdobycie dodatkowych pieniędzy jest wnioskowanie o dotację Unijną. Unia Europejska hojnie rozdziela pieniądze pomiędzy młodych i ambitnych przedsiębiorców, którzy posiadają konkretny pomysł na siebie i swój biznes. Aby jednak otrzymać dofinansowanie należy dopełnić kilku formalności: najpoważniejszą z nich jest stworzenie biznes planu, który pozwoli urzędnikom zapoznać się z pomysłem oraz ocenić realność jego realizacji. Osoby, które nie wiedzą, jak stworzyć taki biznes plan mogą zwrócić się do doradców w Urzędzie Miasta, Urzędzie Pracy, jak również do prywatnych firm, które na zamówienie tworzą takie biznes plany dla konkretnych klientów. Rozpatrywanie wniosków i biznes planów trwa około miesiąca – odpowiedź przychodzi listownie lub telefonicznie.

Ciekawy sposobem pozyskiwania funduszy jest crowdfunding. Jest to forma finansowania określonych projektów przez społeczność, np. internetową. Współcześnie istnieje kilka platform internetowych w Polsce, na których przedstawić można swój pomysł oraz oszacować, jaka kwota jest niezbędna. W takich przypadkach pomysły finansowane są przez osoby zainteresowane konkretną marką czy projektem. Warto jednak pamiętać, ze crowdfunding jest w większości krajów nieregulowany prawnie.

Opcją na finansowanie jest oczywiście również kredyt. Udzielane są one na rzecz firmy, a ich zabezpieczeniem jest już wniesiony kapitał lub też własność prywatna właścicieli. Kredyty te dostępne są stosunkowo szybko – decyzja o ich przyznaniu zapada już na kilka dni po złożeniu dokumentów.