Efektywne zarządzanie większym lub mniejszym przedsiębiorstwem wcale nie jest takie łatwe. To nie tylko funkcje reprezentacyjne, ale codzienna ciężka praca. Znamy przecież sytuacje, kiedy niewielkie firmy zyskując odpowiedniego menadżera potrafiły wejść przebojem na rynek. Znamy też dobre przedsiębiorstwa, którymi źle zarządzano, w efekcie doprowadzając je do poważnych kłopotów, a nawet bankructwa. Tak, zarządzanie firmą do niezwykle istotny jej aspekt. W niewielkich firmach najczęściej właściciel jest jej menadżerem. W przypadku dużych, menadżerem można zostać wygrywając konkurs albo stojąc na czele rady nadzorczej. Dla niektórych samo bycie menadżerem jest tak ważne, że nie dostrzegają jaki ogrom pracy stoi za ludźmi, którzy odnieśli spektakularny sukces. Menadżerów spotykamy na różnych stopniach kierowania przedsiębiorstwem. Kierownicy pierwszego stopnia zajmują się bezpośrednim nadzorem nad poczynaniami ludzi. Podejmują codzienne decyzje związane z wykonywaniem konkretnej pracy, przydzielają ludziom zadania, rozwiązują na bieżąco zaistniałe problemy. Kierownicy średniego szczebla znajdują się jakby na drugiej linii. Najczęściej są specjalistami od konkretnego działu. Podejmują decyzje krótkoterminowe, ale ich działanie może w znacznym stopniu przyczynić się do sukcesu lub klęski firmy. O tym, czy dana firma odniesie sukces w największym stopniu decydują kierownicy najwyższego szczebla. To od ich operatywności, umiejętności przewidywania i strategii zależy, czy firma dobrze prosperuje na rynku i ma szansę na rozwój. Nie wszyscy nadają się na stanowiska menadżerskie. Taka osoba, która aspiruje na kierownicze stanowisko musi wykazywać się określonymi predyspozycjami. Na różnych szczeblach kierowania ceni się zawsze umiejętności interpersonalne. To wszystkie umiejętności, które są związane z kierowaniem ludźmi. Jeśli nie potrafimy się z nimi w sposób spokojny, nie wywołujący konfliktów, dogadać – raczej nie przyczynimy się do podniesienie efektywności firmy. Dobra współpraca, wzajemne zaufanie, przy jednoczesnym stawianiu wymagań i ich egzekwowaniu nie wszystkim się udaje, a przecież jest podstawą właściwego zarządzania. Na najniższym szczeblu zarzadzania bardzo ceni się też umiejętności techniczne. Krótko mówiąc osoba, która bezpośrednio kieruje ludźmi powinna znać techniczną stronę swojej pracy. Inaczej nie będzie szanowana, a jej zarządzenia nie będą respektowane. W końcu trudno przyjmować polecenia od osoby, które nie zna się na pracy, którą zleca innym. Na najwyższym poziomie zarządzania niezwykle ceni się umiejętności koncepcyjne, czyli umiejętność analizowania wszystkich części składowych firmy, umiejętności strategicznego myślenia i planowania. Chodzi o to, że zarządzający powinni doskonale znać firmę, w której pracują. Pozwala to na analizę jej dobrych i negatywnych stron, a następnie planowanie strategicznych działań. Dobry menadżer analizuje rynek swojej branży. Umie wyczuć koniunkturę lub jej spadek. Potrafi podjąć czasami bardzo trudne decyzje dla dobra firmy.