Działania marketingowe, które prowadzą do sprzedaży konkretnego towaru, usługi są dla każdej firmy niezwykle ważne. Choćbyśmy posiadali najdoskonalszy produkt, a nasze usługi były perfekcyjne, bez odpowiedniego marketingu nie ma szans na odniesienie sukcesu. Przekonały się o tym nawet firmy obecne na rynku od wielu lat. Z tego powodu, we współczesnych firmach, tak wielką uwagę przywiązuje się do działań marketingowych. Oczywiście, jeśli firma jest duża, wszelkie kampanie reklamowe zlecamy profesjonalnej agencji, bacznie obserwując jej poczynania. W przypadku firmy niewielkiej musimy sami czuwać i kierować działaniami marketingowymi. W każdej z tych sytuacji najważniejszą sprawą jest identyfikacja klienta. Chodzi o to, byśmy wiedzieli, do kogo mamy kierować swój przekaz. Dlaczego to jest tak istotne? Choćby z tego powodu, że każda z grup oczekuje innego przekazu i z każdą rozmawiamy za pomocą innych działań. Inaczej będą przecież wyglądały reklamy dla młodych dziewcząt, inaczej dla dzieci, czy dojrzałych mężczyzn. Powiedzmy, że reklamujemy kosmetyki. Już na etapie wyboru opakowanie stosuje się zupełnie inne kryteria, bo dla grupy docelowej ważne są zupełnie inne rzeczy i inaczej odbierają one skierowany przekaz. Czyli mając produkt, najpierw identyfikujemy klientów poprzez przeprowadzenia badań wstępnych w różnych segmentach rynku. Segmenty rynku wyznaczamy kierując się różnymi kryteriami. Może być to kryterium geograficzne, czyli na przykład miejsce zamieszkania. Może to być kryterium demograficzne. W tym przypadku kierujemy się płcią, wykształceniem, wiekiem i tym podobnymi kryteriami. Kiedy mówimy o kryterium społecznym, musimy wziąć pod uwagę styl życia, formę spędzania wolnego czasu. Kiedy mamy już ustaloną grupę docelową, powinniśmy skoncentrować się na reklamie. Dzisiaj posiadając najlepszy nawet produkt, nie można być pewnym sukcesu. Trzeba jeszcze o tym produkcie poinformować potencjalnych klientów. Niektórzy producenci nie przeprowadzają odpowiedniej kampanii reklamowej, gdyż są przekonani, że dobry produkt obroni się sam. O tym, że nie do końca tak jest, przekonało się już wiele firm. Przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że na rynku czasami większe uznanie zyskuje produkt, który może nie jest tak dobry, ale ludzie otrzymują komunikat tak skuteczny, że są przekonani, że zyskali to, co na rynku jest najlepsze. Tak było przecież, ze znaną firmą komputerową, która oferowała system komputerowy wcale wtedy nie najdoskonalszy na rynku. Jednak jej kampania była tak skuteczna, że klienci wybrali ten właśnie produkt. Jeśli firma wchodzi właśnie na rynek ma bardzo trudne zadanie, by wypromować markę. Istnieją różne sposoby na zaistnienie i utrwalenie marki w świadomości klienta. Jednak najlepiej korzystać tutaj z pomocy profesjonalnych firm, które wiedzą jak pozyskać klienta i zbudować pozytywną markę. Niestety takie działania są dość kosztowne. W przypadku niewielkich firm lokalnych trzeba stawiać na reklamę lokalną i korzystać ze wszystkich dostępnych i uczciwych środków

marketingowych.